H&B Tisk a.s. - barevné pruhy

DTP a CTP

Naše aktuální softwarové vybavení:

 • Adobe Creative Suite CS 6 (Design Standard)
 • Corel Draw X5

Při předávání zakázky doporučujeme jasně specifikovat požadavky na zpracování dat v objednávce zakázky která by měla obsahovat:
 • Způsoby uložení a názvy souborů
 • Reprodukce (požadavek na frekvenci rastru aj.)
 • Geometrii stránky (velikost formátu aj.)
 • Maketu (nejlépe 1:1)
 • Barevnost (CMYK, PANTONE, aj.)
 • Rozlišení (upozornit na bitmapy s nízkým rozlišením, např z webu)
 • Přetisky (zda jsou nastaveny nebo mají být nastaveny na ripu)
 • Duplexy (identifikace jejich přítomnosti kvůli převodním funkcím)
 • Separace (zda jde o kompozitní nebo separovaný typ Pdf)

Princip tvorby dat pro CTP


Vytvoření bezpečného PDF dokumentu je možné v principu dvěma způsoby:
V obou případech se vytváří postscriptový soubor.
 • Vytvoříme klasický poscriptový soubor, který potom předistilujeme Acrobat Distillerem.
 • Použijeme Distiler jako tiskárnu přímo z grafické aplikace. (InDesign, Adobe Illustrator) postscript se tvoří virtuálně a po distilaci se automaticky odstraní)
Nikdy nepoužíváme export do PDF i když to aplikace umožňuje (vyjímku tvoří produkty Adobe).

Při tvorbě poscriptového souboru použitelného pro prepress bychom měli:
 • Použít správný postscriptový ovladač, nejlépe od firmy Adobe.
 • True Type vždy zavádět jako písmo.
 • PostScript Level nejvyší verze (PostScript Level 3)
 • Fonty nejlépe Type 1 nebo Open Type. Používejte příslušné řezy písma, nevytvářejte je elektronicky v aplikaci. Doporučujeme veškeré texty převést do křivek. Pokud tomu tak není, je k předávaným datům potřeba přiložit složku se všemi použitými fonty.
 • PostScript Printer Definition: (definice tiskové periferie) Pro CTP a hlavně archovou montáž je nejlépe používat obecný Acrobat Distiller PPD.
 • Správa barev: Vždy disabled. (nesmí dojít k převodům barev)
 • Rozlišení: Volte obecně 2540 dpi. (konkrétní rozlišení bude doplněno na ripu)
 • Všechna grafická data ještě před zlomem převádět do barvového prostoru CMYK, který je popsán v normách ISO 12647-2/3
 • Barevné prostory: CMYK, Greyscale, Black&white (pérovky). Nepoužívat data v jiných prostorech např. RGB (slouží ke zobrazení na monitoru)
 • Formáty dat: Bitmapy jako TIFF a EPS. Pro ofsetový tisk se vyžaduje rozlišení 300 dpi. (u EPS formátu pozor na převodní funkce, které mají opodstatnění pouze u duplexu). U JPEG formátu pozor na kvalitu obrazu. Nevkládat do zlomových aplikací data např. cdr, ai, fh i když to aplikace umožňuje. Při exportech z Corelu a Ilustrátoru do EPS doporučujeme převádět písma do křivek.
 • Pozor na průhlednosti a stíny, zejména z Indd. Musí být převedeny do bitmapového ekvivalentu (tzv. sloučení průhledností) v dostatečné kvalitě, nejlépe vysoké rozlišení.
 • Přímé barvy: Pantone barva musí být vždy identifikována jako přímá a musí mít definovány i své CMYK ekvivalenty. Správný název je ve tvaru Pantone xxx X, kdy xxx je číslo barvy a X označuje materiál na který se bude tisknout. V kompozitním PDF nelze jednoznačně určit zda má být přímá barva rozseparovaná do CMYK nebo použita jako pátá atd. Proto musí být specifikovaná v objednávce.
 • Přesahy: Dbát na to aby velikost media byla nejméně o 7 mm na každé straně větší než velikost čisté stránky 2 mm pro spadavku a 5 mm pro tiskové značky).
 • Pro archovou montáž platí, že orientace stránky vždy na výšku, stránka musí být na tiskovém formátu vycentrovaná v obou osách, (na střed). Názvy souborů se musí shodovat s čísly stránek. Data musí být v kompozitním tvaru.
 • Konstrukce obalu musí být v přímé barvě (Pantone) s nastavením přetisku.
 • V názvech souborů používejte pouze písmen základní abecedy (bez akcentů), číslice, místo mezer podtržítka. Jakmile se totiž v názvech objeví čeština tak to nemusí vždy dopadnout dobře.

Naše FTP:
 • k připojení je potřeba mít libovolný FTP program, např. Total Commander (lze stáhnout z www.studna.cz, www.slunecnice.cz apod.), FileZilla, WINSCP...
 • v případě problému s nastavením volejte 734 100 403, nebo pište na e-mail ctp@hbtisk.cz

adresa FTP připojení: m137.server4u.cz
přihlašovací jméno: data@hbtisk.cz
heslo: hbtisk

Manuál předtiskové přípravy / strana 1 Manuál předtiskové přípravy / strana 2 Detail přípravy dat H&B Tisk: vzorové nastavení FTP v programu Total Commander

H&B Tisk a.s., Vrchní 23, 747 05 Opava - Kateřinky
tel.: +420 553 732 198, www.hbtisk.cz, e-mail: hbtisk@hbtisk.cz
ID datové schránky: 65acr79

Bankovní spojení: GE Capital Bank Opava, č.ú.: 0150359326/0600. IČO: 25384112, DIČ: CZ25384112
Společnost je vedena u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Oddíl B, vložka 1725.